- Ừm…! Thực ra thì… có gội vài phút. Nhưng như thỏa thuận giữa tui với bà thì mỗi lần xạo phải nộp nguyên “củ”, tức 1 triệu đồng thì cao quá, âm cả vào tiền đóng quỹ nhậu với bạn bè.

- Từng được thưởng một khoản lớn thì lo gì âm.

- Oái, vụ tiền thưởng khủng đó ở cơ quan khác, bà đang nhầm tui nằm trong danh sách cán bộ được ưu ái rồi.

- Thiệt hay giỡn, nói coi hợp lý không?

- Chuyện ấy xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng ở Phú Yên. Nơi ấy đang lùm xùm nhiều chuyện, trong đó có việc lập danh sách thưởng tiền cho người ngoài cơ quan họ.

- Thành tích gì mà thưởng? Thưởng ngoài ngành thì vẫn có thể có tên ông?

- Viên chức quèn như tui sao được nhắc, thêm nữa, nhiều cán bộ có tên đang phản ứng rằng bị bịa đặt.

- Nếu đúng vậy thì đó là việc lãnh đạo chi nhánh đó dùng danh sách khống làm quân bài cho cuộc chơi mang tên sai phạm hả? Thế họ thanh minh chưa?

- Chưa mới kỳ!... Họ nói chuyện trả lời giám đốc chi nhánh không có quyền trả lời về sai phạm của chi nhánh.

- Vậy là rõ... Vì ông thành thực nên tui giảm mức phạt xạo “nhổ tóc sâu” xuống còn nửa “củ”. Lần sau thì cấm quanh co.