“Nam nhi đại trượng phu mà đi uýnh lộn với con gái yếu đuối là nhục lắm con ơi! Mà hai đứa bay ngày thường quấn lấy nhau, hôm nay sao lại thành thù địch thế?”.

Bất ngờ cu Tèo òa khóc, chỉ mặt con Hoa rồi nức nở kể tội:

- Tại nó! Nó cứ lải nhải hát “tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo…”. Con đã bảo là im đi, nếu tiền mà có phép màu nhiệm như thế thì ông nội tớ đã không qua đời vì ung thư rồi nhưng nó vẫn cứ hát nên con mới uýnh…

- Bạn ấy kiến thức lùn! (Đến lượt con Hoa bật khóc). Con chỉ kể sáng nay ba con đọc báo, nói dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi có bổ sung quy định về việc chuyển hình phạt tử hình xuống tù chung thân nếu người bị kết án tử tự nguyện giao nộp cho Nhà nước ít nhất một nửa số tài sản do phạm tội mà có… Con nói đó là nhờ tiền mà thoát chết nhưng bạn ấy không chịu. Hu hu!

- Thôi thôi, để chú làm trọng tài. Vụ này hai đứa đều đúng nên không phải hơn thua về cơ bắp nữa. Vì tiền không giúp chữa được ung thư nhưng có cơ hội mua án tử… Hai đứa bắt tay hòa bình với nhau đi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU