- Vâng, rất chi là khả quan.

- Cái chỉ số cảm nhận tham nhũng ở ta cũng thế, trong ba năm liên tiếp không thay đổi, nghĩa là trong ba năm không tăng không giảm.

- Vâng, không tăng không giảm, mọi chuyện khả quan.

- Ông tổng Thanh tra Chính phủ thừa nhận trong ba năm qua chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam không tụt cũng không tăng, có nghĩa là có tính ổn định…

- Hả? Cái gì ổn định, tham nhũng ổn định hay chỉ số cảm nhận tham nhũng ổn định?

- Cái này ông đi mà hỏi tổng Thanh tra Chính phủ nhé!

- Mà cho dù cái gì ổn định cũng đều bất bình thường hết. Bởi nếu tham nhũng vẫn diễn ra ổn định thì có nghĩa là mọi hô hào, nỗ lực phòng, chống tham nhũng lâu nay đều dẫm chân tại chỗ. Còn nếu chỉ số cảm nhận tham nhũng ổn định thì…

- Thì sao?

- Thì bão hòa chớ sao. Bão hòa là tình trạng không thể hòa tan thêm nữa một chất tan nào đó trong một dung môi nhất định. Chỉ số cảm nhận tham nhũng mà bão hòa nghĩa là người dân không còn thèm quan tâm, “cảm nhận” chuyện tham nhũng hay chống tham nhũng nữa.

- Vì sao?

- Vì… ổn định rồi chớ sao!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU