- Một phụ huynh ở Thanh Hóa vừa “thâm nhập” trường học uýnh một em lớp 7 do em này là đối thủ của con trai ông ta. 

Tương tự, phó bí thư một xã tại Gia Lai dùng ví tiền tác động sưng môi học sinh vì học sinh ấy dám mâu thuẫn chuyện cá độ với cháu ông… Nói chung, việc các bậc nhớn tuổi can thiệp mối quan hệ của con em họ không hiếm…

- Ông đọc tấu hài xong chưa? Sao chỉ nói hiện tượng, chả thấy giải pháp…

- Giải pháp thì quá dễ. Thứ nhất, mỗi trường cứ lập hẳn một võ đài rồi tổ chức cho phụ huynh thi đấu giải quyết mâu thuẫn của con họ.

- Không khả thi lắm, phương án 2 coi?

- Thứ hai, tổ chức cho các em đánh giá hạnh kiểm phụ huynh, trong đó có chấm điểm mức độ hăng hái làm vệ sĩ cho con với các lựa chọn “rất bao bọc”, “hồ đồ” và “mù quáng”. Hết!

- Dở ẹc! Tại sao không phải là tìm hiểu ngọn ngành, báo nhà trường hoặc phân tích các lý lẽ và cách ứng xử cho con?

- Úi chà! Ý kiến của bà đặc biệt quá!... Đặc biệt nhứt là tui nghe từ nhiều năm nay rồi nhưng chả thấy chuyển biến gì.

- Híc! Tức “bó tay” với những cái đầu nóng ấy hả? Nếu vậy thì người chịu thiệt thòi nhất chính là con em họ vì chứng kiến cách hành xử khiến chính tình bạn của chúng bị chia rẽ hơn.

- Ừ, tạm thời chưa có sáng kiến hiệu quả, hay dùng tạm hai cách đầu tiên?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU