Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực của VN tại LHQ, khẳng định Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) là văn bản pháp lý quan trọng nhất quy định tất cả hoạt động liên quan đến đại dương và biển. Các quốc gia phải thực hiện các quy định của công ước một cách thiện chí và trách nhiệm.

Đề cập đến những diễn biến phức tạp tại biển Đông, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh VN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS của LHQ.