Trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (UBKT) Vũ Hồng Thanh cho hay: “Tới ngày 29-9-2016, UBKT mới nhận được hồ sơ trình dự án luật do Chính phủ gửi đến, chậm 15 ngày so với quy định. Thời gian trình quá gấp, một số nội dung trong báo cáo thuyết minh, báo cáo đánh giá tác động không tương thích, nhất quán với nội dung của dự thảo luật”.

Các bộ chỉ vì mình mà không vì doanh nghiệp - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Ông Thanh cũng nêu ra có ý kiến cho rằng những hạn chế nêu trong tờ trình của Chính phủ chưa đủ là nguyên nhân để ban hành luật mà chỉ cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 56. Việc ban hành luật thậm chí còn làm trầm trọng hơn các vấn đề do dự thảo luật có nhiều quy định mang tính khuyến khích chung, khó thực hiện.

Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhận định mặc dù luật gửi chậm nhưng vẫn còn nhiều bộ, ngành chưa đồng thuận như vậy rõ ràng là quy trình làm luật có vấn đề.

Các bộ chỉ vì mình mà không vì doanh nghiệp - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thừa nhận ban soạn thảo đã chậm trễ trong việc trình dự án luật. Tuy nhiên, ông Dũng cũng chỉ ra một trong các nguyên nhân của sự chậm trễ trên là do nhiều bộ, ngành đến làm luật chỉ soi xem có ảnh hưởng đến mình hay không mà không vì doanh nghiệp, vì cái chung.

“Bộ KH&ĐT đã thành lập ban soạn thảo, mời các bộ, ngành liên quan tham gia nhưng các bộ đều cử không đúng người tham dự. Nay cử đồng chí này, mai cử đồng chí khác. Các ý kiến góp ý của đại diện bộ, ngành chỉ mang tính soi xem có ảnh hưởng, liên quan đến bộ mình mình hay không chứ không vì vấn đề lớn của đất nước, nhu cầu bức xúc của cộng đồng doanh nghiệp…” - ông Dũng nói.

Các bộ chỉ vì mình mà không vì doanh nghiệp - ảnh 3
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh: “Bất kể cải cách nào cũng có mặt trái và cũng có trái chiều, nếu đồng thuận hết thì không có cải cách. Tại sao nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không thực hiện được, vì sao? Vì các cơ quan, bộ, ngành, địa phương thiếu nhận thức trong triển khai các chính sách này nên chính sách đã không đi vào cuộc sống. Các bộ, ngành chưa coi đó là trách nhiệm, nhiệm vụ đóng góp để khu vực doanh nghiệp này phát triển”.