Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết thời gian cán bộ, công chức phải dành ra để làm báo cáo quá lớn. Tỉ lệ thời gian thực hiện báo cáo so với tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ lớn, cụ thể, các bộ, ngành chiếm hơn 25%, địa phương chiếm hơn 26%. Tuy nhiên, chất lượng báo cáo lại không cao, số liệu thiếu tính đồng bộ, sao chép, tự ước tính dẫn đến thiếu chính xác…

Trước thực tế này, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, báo cáo được thực hiện trực tuyến sẽ giúp cắt giảm chi phí; dữ liệu được quản lý, cập nhật và khai thác hiệu quả…