Các lãnh đạo 7x đến 8x của TP Cần Thơ được bổ nhiệm gần đây

Đồ họa: NHẪN NAM - THÙY TRANG
(PLO)- Mới đây TP Cần Thơ có thêm hai giám đốc sở đều dưới 44 tuổi, thuộc Sở KH&ĐT và Sở KH&CN...

Từ cuối năm 2018 và trong năm 2019, trong công tác nhân sự, nhiều cán bộ thế hệ 7x và 8x được bầu và bổ nhiệm vào các chức vụ chủ chốt ở TP Cần Thơ.  

Mới nhất, chiều 17-12, TP Cần Thơ có thêm hai lãnh đạo cấp sở đều dưới 44 tuổi được bổ nhiệm là giám đốc Sở KH&ĐT, giám đốc Sở KH&CN. 

Sau đây là bảy cán bộ TP Cần Thơ ở độ tuổi 7x đến 8x.