Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vai trò của ACD đối với sự phát triển của châu Á và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết nối đa chiều, đa lĩnh vực là yếu tố then chốt của hợp tác ACD và các nước thành viên cần hỗ trợ lẫn nhau để có tiếng nói và những nỗ lực chung nhằm giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội mà châu Á đang phải đối mặt. Phó Thủ tướng cũng khẳng định kiến tạo và giữ gìn hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của châu Á. Các quốc gia cần tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau, chia sẻ trách nhiệm với sự thực tâm và bằng hành động thiết thực…

Được biết với chủ đề “Một châu Á, đa thế mạnh”, hội nghị tập trung thảo luận về tương lai của châu Á và những thách thức mà châu lục phải vượt qua để đạt được tầm nhìn 2030 về một châu Á hòa bình, ổn định, thịnh vượng, kết nối thông suốt, phát triển bền vững...