Tại cuộc họp, các thành viên ủy ban đã thảo luận về thực trạng và định hướng chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Theo đó, tình hình dịch tễ bệnh lao có biến chuyển tốt nhưng tốc độ giảm số ca nhiễm quá chậm so với mục tiêu đưa số người mắc lao trên 100.000 dân từ 289 người (năm 2017) xuống 20 người (năm 2030). Hiện tốc độ giảm số bệnh nhân lao trên 100.000 dân mới đạt trung bình 3,8%/năm, trong khi yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2017-2025 là 9%/năm, giai đoạn 2025-2030 là 15%/năm.

Cạnh đó, các ý kiến đồng ý đề xuất hằng năm, các trường THPT trên cả nước nên có hoạt động giới thiệu về các chương trình bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm.