(PL)- UBND TP Hạ Long đã ra quyết định cách chức đối với ông Vũ Phi Hùng, Phó Trưởng phòng Tư pháp, thuộc Trung tâm Hành chính công (TTHCC) TP Hạ Long, do vi phạm các quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính;

gây mất uy tín, ảnh hưởng đến niềm tin của công dân đối với việc thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị. ngoài quyết định cách chức trên, UBND TP Hạ Long cũng ra quyết định khiển trách đối với bà Bùi Thị Hải, Giám đốc TTHCC, do trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đã để xảy ra vi phạm công chức, viên chức. TP Hạ Long cũng cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Trọng, Trần Đức Minh - Phó Giám đốc TTHCC do vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không hoàn thành trách nhiệm được giao.

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại TTHCC TP, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, UBND TP cũng yêu cầu thực hiện rà soát lại. TP yêu cầu thay thế ngay đối với các trường hợp không đáp ứng được các điều kiện quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính.

cuối tháng 12-2016, khi đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng kiểm tra thủ tục hành chính tại TTHCC TP Hạ Long thì phát hiện ông Vũ Phi Hùng đang ngủ, chân gác lên bàn và có biểu hiện uống rượu. Khi bị đoàn kiểm tra nhắc nhở thì ông Hùng có hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm.

N.ANH