Sở này đã kỷ luật cách chức ông Võ Văn Sung, giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu (đơn vị trực thuộc Sở, đóng tại huyện Xuyên Mộc).

Lý do: ông Sung đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, để xảy ra sai phạm trong công tác bảo vệ rừng tại khu vực rừng Bình Châu-Phước Bửu. Ông Sung cũng bị buộc phải nộp lại ngân sách hơn 450 triệu đồng do để xảy ra thất thoát gỗ.

Sau cơn bão số 1 (2012), ban quản lý khu bảo tồn có báo cáo Sở NN&PTNT xin phép dọn dẹp vệ sinh một số diện tích rừng tràm bị gãy đổ. Sau đó khu bảo tồn đã ký hợp đồng với một cá nhân ở bên ngoài để dọn dẹp. Dịp này, nhiều cây tràm dù không bị đổ gãy cũng bị cưa lấy gỗ mang đi. Một số người dân cũng lợi dụng cơ hội này để vào rừng tràm cưa trộm.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh, Sở NN&PTNT đã thanh tra lại toàn bộ quá trình dọn dẹp vệ sinh rừng cũng như thống kê số lượng gỗ tràm bị “tận thu”. Kết quả, Nhà nước bị thất thu hơn 400 m3 gỗ.

Ngoài ông Sung, Sở NN&PTNT cũng kỷ luật một số cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh rừng. Sau khi kết thúc thanh tra, Sở cũng đã sắp xếp bộ máy, kiện toàn lại hoạt động quản lý, bảo vệ rừng tại khu bảo tồn. Hiện tại, sở này đã chính thức bổ nhiệm ông Lê Văn Khanh, Phó Giám đốc khu bảo tồn, giữ chức vụ giám đốc kiêm hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Bình Châu-Phước Bửu.

TRÙNG KHÁNH