Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 1

Mặc dù trời lất phất mưa phùn nhưng ngay từ sáng sớm mùng 8 Tết đã có hàng nghìn người đổ về Phủ Dầy trẩy hội.

Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 2
Chen lấn trong số du khách là sự xuất hiện của rất đông 'Cái bang'. Họ đứng chặn ở khắp các lối ra vào lễ hội.
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 3
Một phụ nữ bò ra đường để lấy được sự thương cảm của du khách.
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 4
Bế theo trẻ em nhưng không phải ai cũng cho tiền.
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 5
Lăn lê, bò hoặc lết là cách mà nhiều đội 'cái bang' vẫn dùng khiến nhiều người không thể phân biệt được thật giả.
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 6
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 7
Tại lối dẫn lên đền Đức vua cha và đền Quan lớn, 'cái bang' ngồi xếp hàng dầy đặc.
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 8
Một số hình ảnh không đẹp khác tại lễ hội cũng xuất hiện như bói toán (ảnh).
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 9
Đổi tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao.
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy - ảnh 10
Ngoài ra còn có nhiều trò cờ bạc hoạt động công khai suốt cả ngày diễn ra lễ hội.