Cam kết chấm dứt xây dựng sai phép là rất khó
 
Cam kết chấm dứt xây dựng sai phép là rất khó - ảnh 1

Đối với quy hoạch xây dựng và đô thị tới đây, Bộ sẽ tiếp tục tham mưu Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện thể chế theo hướng đây là công cụ đắc lực để quản lý đầu tư hiệu quả, bảo đảm chất lượng an toàn công trình nhưng cũng phải chống thất thoát, tiêu cực, chống lãng phí nguồn lực của đất nước.

Chúng tôi sẽ rà soát cách tính, loại bỏ một số thủ tục không cần thiết, ví dụ trong cấp phép xây dựng, thẩm định dự án. Tăng cường phối hợp với địa phương để tổ chức, chỉ đạo theo dõi quá trình thực hiện quy hoạch và trong công tác thanh tra, kiểm tra. Bộ Xây dựng sẽ đề xuất công cụ để hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện theo hướng có lợi cho họ này, bảo đảm quy trình chặt chẽ, tranh thủ được sự giám sát của cộng đồng.

Chúng tôi nhận trách nhiệm nhưng cam kết không để xảy ra sai phạm nữa thì rất khó nhưng chúng tôi sẽ tập trung xử lý thanh tra cụ thể một số dự án có quy mô sử dụng đất lớn. (Theo Vietnamfinance.vn)

TS Vũ Thành Tự Anh, ĐH Fulbright VN:

Đặc khu kinh tế phải là “phòng thí nghiệm” cho cải cách thể chế

Cam kết chấm dứt xây dựng sai phép là rất khó - ảnh 2

Mục tiêu phát triển các khu kinh tế mở hết sức tham vọng: Về mặt thể chế và chính sách, các khu kinh tế mở được kỳ vọng sẽ trở thành các “phòng thí nghiệm” cho cải cách thể chế và chính sách có tính đột phá.

Chúng ta đã có bước chuyển đáng kể trong nhận thức về phát triển các khu kinh tế: Đó là nơi thử nghiệm các mô hình, thể chế và chính sách mới nhằm tạo ra các động lực phát triển có tính đột phá, nhờ đó đem lại sức sống mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu cho toàn nền kinh tế. Khu kinh tế cũng giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, liên kết vùng, phát triển bền vững và phát huy kinh tế biển.

Tuy nhiên, việc thực hiện các quan điểm này lại khá hạn chế. Thậm chí một số trường hợp còn đi ngược lại quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là liên kết vùng, bảo vệ môi trường và bền vững tài chính.

(Theo Zing.vn)