Cấm quảng cáo rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên
(PLO)- Luật đã quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên và quản lý quảng cáo từ 15 độ cồn trở xuống.

Sáng 23-5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo đó, về tên gọi của luật, bà Nguyễn Thúy Anh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất không sử dụng các từ “lạm dụng” hoặc cụm từ “đồ uống có cồn” trong tên gọi của Luật và đề nghị đại biểu (ĐB) Quốc hội cho giữ tên gọi của Luật là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cấm quảng cáo rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên - ảnh 1
Bà Nguyễn Thúy Anh báo cáo trước Quốc hội. 

Một số ĐB ý kiến không nhất trí với việc quy định cấm quảng cáo rượu, bia từ 15 độ trở lên và đề nghị xem xét các quy định về quảng cáo, khuyến mại để đảm bảo thống nhất với các quy định của Luật Quảng cáo, Luật Thương mại. Ý kiến khác cho rằng quy định này không khả thi và đề nghị quy định theo hướng quảng cáo phải có điều kiện.

Bà Thúy Anh cho biết để phù hợp với Luật Quảng cáo và tính đồng bộ của hai hình thức xúc tiến thương mại trong Luật Thương mại là quảng cáo, khuyến mại, dự thảo Luật đã quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép quy định cụ thể việc quản lý quảng cáo rượu dưới 15 độ cồn và bia tại Điều 12 và Điều 13 của dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định không được khuyến mại rượu, bia, bà Thúy Anh cho biết tiếp thu ý kiến ĐB và để phù hợp với thực tiễn của hoạt động khuyến mại, dự thảo Luật đã quy định việc quản lý hoạt động khuyến mại rượu, bia theo hai mức độ, đó là nghiêm cấm việc khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người chưa đủ 18 tuổi và khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu hoặc sử dụng rượu từ 15 độ cồn trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức tại khoản 3 Điều 5 và quy định quản lý việc khuyến mại rượu, bia dưới 15 độ cồn tại Điều 11.

Có ý kiến đề nghị phải chấm dứt việc sản xuất rượu thủ công với mục đích kinh doanh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định chấm dứt việc sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trong điều kiện hiện nay là chưa hợp lý và khó khả thi.

“Nguyên nhân, có thể ảnh hưởng theo hướng tiêu cực đến người dân và những làng nghề sản xuất rượu thủ công truyền thống. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ quy định như dự thảo Luật…”, bà Thúy Anh nhấn mạnh.

Dự thảo Luật đã quy định những biện pháp quản lý quảng cáo rượu theo hướng quản lý chặt với rượu có độ cồn cao, từ 15 độ cồn trở lên (khoản 2 Điều 5), quản lý giảm nhẹ hơn đối với rượu từ 5,5 độ cồn đến dưới 15 độ cồn và bia từ 5,5 độ cồn trở lên (Điều 13) và quản lý ở mức thấp đối với rượu, bia dưới 5,5 độ cồn (Điều 12). 

VIẾT LONG - CHÂN LUẬN