Trong bài diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh rằng chiến thắng 7-1-1979 có được là dựa trên sức mạnh tổng hợp của hai nguồn lực: Tinh thần đoàn kết của người dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, cùng sự hỗ trợ rất lớn lao, kịp thời và hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam. 

Người đứng đầu chính phủ Campuchia khẳng định nếu không có sự tổng hòa của hai nguồn lực này sẽ không làm nên chiến thắng 7-1.