Trạm Mađrăk - quốc lộ 26, trạm Nhơn Tân - quốc lộ 19, trạm K’Dang - quốc lộ 19, trạm Buôn Hồ - quốc lộ 14 và trạm Bắc Hải Vân.

Theo Tổng cục Đường bộ, sau khi quy định về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực thì các trạm thu phí đã dừng thu. Do thời điểm dừng thu phí trước thời hạn theo kế hoạch trả nợ nên các Khu Quản lý đường bộ chưa hoàn thành trả nợ theo tiến độ các hợp đồng tín dụng đã ký kết. Hiện tại, các ngân hàng đã có văn bản đề nghị các Khu Quản lý đường bộ hoàn trả định kỳ nợ gốc và lãi phát sinh theo hợp đồng, các khoản chậm trả sẽ bị tính lãi suất nợ quá hạn. Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ GTVT, Quỹ bảo trì đường bộ xem xét bố trí vốn trả nợ cho các dự án với số tiền là 127 tỉ đồng.

THÀNH VĂN