Đây là một trong những hoạt động nhằm bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của TP khi trở thành tâm điểm của truyền thông.

Theo bà Thân Thị Thư, vừa qua có một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến kỹ năng này nên đã phát ngôn, có cách ứng xử chưa phù hợp với truyền thông. Có trường hợp người lãnh đạo, người phát ngôn của các đơn vị đã không chuẩn bị tốt hoặc thiếu kinh nghiệm trong xử lý truyền thông dẫn đến những sự việc đáng tiếc xảy ra. “Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ năng ứng xử với truyền thông cho cán bộ chủ chốt TP rất cần thiết, nhất là trong thời đại mạng xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay” - bà Thư nói.