Cán bộ phường có bằng tiến sĩ nên... khó giảm biên chế
(PL) - Nếu như căn cứ theo tiêu chuẩn cứng về trình độ đại học, lý luận chính trị thì cũng rất khó cho việc tinh giản biên chế vì Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

Vấn đề hiện nay là năng lực thực tế của anh thế nào? Hiệu quả công việc thế nào? Đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ra sao? Từ đó chúng ta xác định ai không hoàn thành nhiệm vụ để xét tinh giản biên chế hằng năm.

Báo cáo tổng hợp đánh giá phân loại cán bộ quản lý của các quận, huyện gửi lên TP nhìn chung đều hoàn thành nhiệm vụ, vẫn chưa chỉ rõ được số lượng không hoàn thành nhiệm vụ và vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh.

Ngoài ra, vẫn còn một số cán bộ, công chức “ngồi đấy” do năng lực trình độ yếu, do ý thức trách nhiệm kém, giao việc chậm tiến độ. Vì vậy mà vẫn còn hiện tượng phó phòng làm thay chuyên viên, trưởng phòng làm thay nhiệm vụ của phó phòng, phó giám đốc sở làm thay nhiệm vụ của trưởng phòng.

Chúng ta vẫn chưa kiên quyết đánh giá những cán bộ, công chức này không hoàn thành nhiệm vụ để tinh giản biên chế. Do vậy, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, thiếu nhất quán trong việc đánh giá cán bộ và việc tinh giản biên chế. 

(Theo Dân Trí)