(PL)- “Thực tế là quy hoạch chi tiết hiện nay chỉ để phục vụ một số nhu cầu dân sinh: cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng, tách thửa…

Còn muốn xây dựng một đô thị đẹp đẽ, hoàn chỉnh như các đồ án quy hoạch thì phải có rất nhiều tiền” - ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở QHKT TP.HCM, khẳng định tại buổi giám sát của HĐND TP về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP (ngày 10-5).

Ông Hưng cho rằng công tác lập quy hoạch 1/2000 cho toàn TP có thể hoàn thành đúng tiến độ nhưng tính khả thi thì… không dám chắc chắn. Lý do là để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật như mỗi đồ án đề ra phải mất vài trăm tỉ đồng, nhân với số lượng đồ án của TP thì sẽ ra con số khổng lồ.

Một vấn đề nữa là hiện nay việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện dễ dàng. Dự án bồi thường không được thì điều chỉnh quy hoạch, dự án chậm triển khai cũng điều chỉnh quy hoạch… “Điều chỉnh quy hoạch không đơn giản chỉ là chỉnh lại đồ án mà có thể dẫn đến nhiều hệ quả khác nhau. Do đó, một khi đã lập quy hoạch thì phải cố gắng giữ” - ông Hưng kiến nghị.

VIỆT HOA