(PL)- “Trước khi cấp phép khai thác khoáng sản, cần công khai việc lấy ý kiến người dân sống trong khu vực. Bởi việc khai thác khoáng sản có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây”.

Ông Nguyễn Minh Đức, đại diện Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đề xuất như trên trong hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức ngày 5-11.

Ông Đức cũng cho rằng cần thông tin rộng rãi những khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. “Ở những khu vực này, nếu cá nhân, tổ chức nào khai thác thì đều là vi phạm. Qua đó người dân biết để thực hiện việc giám sát của mình” - ông Đức nói.

Ngoài ra, một số nội dung khác đáng chú ý trong dự thảo trên là quy định tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải hỗ trợ một phần kinh phí để nâng cấp, cải tạo đường giao thông bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc khai thác khoáng sản, các công trình phúc lợi cho huyện, xã nơi có khoáng sản. Chi phí này được hạch toán vào chi phí sản xuất của tổ chức, cá nhân khai thác nói trên.

HOÀNG VÂN