Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề “cần làm gì để nông nghiệp Việt Nam sẽ là một hình mẫu vươn ra chứ không phải bị bỏ lại phía sau” và giao năm đề bài lớn để học viện cùng nghiên cứu, đề xuất cho Chính phủ và Bộ NN&PTNT.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị học viện tư vấn các ưu tiên chiến lược về hạ tầng nông thôn, các hệ thống cảnh báo thời tiết, các nghiên cứu nông nghiệp cơ bản, giám sát quản lý về sâu bệnh, nâng cao năng lực thể chế. đề xuất ý tưởng cụ thể nhằm thúc đẩy hiệu quả tập trung hóa đất đai, giúp tăng cường các hệ thống sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí giao dịch, tập trung đất đai cũng sẽ tạo điều kiện cơ giới hóa trong bối cảnh chi phí nhân công tăng. Nghiên cứu các điều kiện để các doanh nghiệp tăng đầu tư vào nông nghiệp, triển khai các kế hoạch kinh doanh, đồng thời xây dựng cụm liên kết ngành nông nghiệp, nâng cao vị thế nông nghiệp, thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.