Sở GTVT TP cho biết hiện nay Nhà máy XLNT Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thuộc dự án Vệ sinh môi trường giai đoạn 2, đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi. Theo đó, trong tương lai toàn bộ lượng nước thải phát sinh ở khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được nhà máy này thu gom, xử lý. Vì thế, cần phải cân nhắc việc đầu tư xây dựng Nhà máy XLNT Thủ Thiêm để tránh tình trạng lãng phí.

Về việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước sạch công suất 110.000 m3/ngày đêm để cung cấp nước uống tại vòi cho khu Thủ Thiêm, Sở GTVT TP cho biết theo quy hoạch cấp nước đến năm 2025 không có nhà máy này. Tuy nhiên, để xứng tầm là khu đô thị hiện đại, Sở GTVT ủng hộ dự án này. Theo Sở GTVT TP, nếu thực hiện thành công, có thể áp dụng mô hình này để cung cấp nước máy uống tại vòi cho những khu vực khác ở TP.HCM.

TRUNG THANH