Thượng tá Huỳnh Ngọc Hải, Bộ Tư lệnh TP.HCM, đề xuất: Dự thảo luật cần có quy định làm rõ việc chịu trách nhiệm của cơ quan dự báo, cảnh báo thiên tai, nếu cảnh báo sai, gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân.

Tại buổi góp ý, nhiều ý kiến của các đại biểu cùng đề xuất không nên quy định bắt buộc đối với người dân về việc đóng góp cho quỹ phòng, chống thiên tai (khoản 2 Điều 10). Việc bắt buộc này chỉ nên áp dụng đối với các tổ chức kinh tế. Theo TS Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP, quy định bắt buộc như trong dự thảo chẳng khác nào như một khoản thuế nữa áp lên vai người dân. Trong khi đó hiện nay mỗi người dân đã chịu rất nhiều khoản thuế, phí rồi.

M.CƯỜNG