Chiều 9-9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Qua năm năm thực hiện, Nghị quyết 33 đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người TP phát triển toàn diện, có nếp sống văn hóa, văn minh phù hợp với vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt. Đặc biệt, đức tính nghĩa tình từng bước trở thành nét văn hóa phổ biến, đặc trưng của người dân TP, thể hiện qua nhiều phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách lành mạnh, tiến bộ, vừa hội tụ vừa lan tỏa. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân TP tích cực hưởng ứng các hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo về vật chất và văn hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với vị thế và tiềm lực, với kỳ vọng của vùng và cả nước, TP.HCM còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong đó, thành quả trên lĩnh vực văn hóa vẫn chưa tương xứng, chưa bắt kịp với thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng, đối ngoại…

Một trong những điểm còn tồn tại là tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Môi trường học đường ở một số nơi có biểu hiện thiếu lành mạnh; tình trạng bạo lực gia đình, bạo hành, xâm hại phụ nữ và trẻ em, vi phạm pháp luật…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi vì sao có việc đạo đức suy thoái. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng do những chuẩn mực đạo đức trong lịch sử được sử dụng chưa đúng, những hành vi suy thoái không bị lên án đủ mức, chế tài chưa đủ mạnh, điều kiện sống thay đổi, giáo dục chưa đủ rộng và chưa đủ sâu, phim ảnh và trò chơi điện tử mang tính bạo lực…

Từ đó ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nên có cuộc gặp gỡ định kỳ về đối thoại văn hóa giữa lãnh đạo TP và những người làm văn hóa, người dân, phụ huynh, học sinh... Các nội dung đối thoại như giáo dục và văn hóa; đối thoại về chủ đề gia đình; đối thoại về phê phán những suy thoái về đạo đức, chẳng hạn như tham nhũng... “Phải phê phán góp phần làm cho xã hội lành mạnh, ổn định, tạo bầu không khí không được chọn tham nhũng là con đường sống, bởi nó mâu thuẫn với con đường sống của đất nước mình” - ông Nhân nói.