(PL)- Minh bạch tài sản, thu nhập là một biện pháp phòng ngừa tham nhũng quan trọng nhưng do hiện nay hệ thống pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập chưa hoàn thiện về chế tài nên chưa đủ sức răn đe đối với các trường hợp cố tình che giấu, khai man hoặc tẩu tán tài sản.

Ngày 29-12, tại buổi lấy ý kiến hoàn thiện đề án cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập, ông Ngô Hùng Sơn (Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ) khẳng định. Ông Sơn đề nghị cần sớm có quy định xử lý hình sự đối với hành vi gian dối trong kê khai, đồng thời đề xuất thu hồi tài sản không giải trình được nguồn gốc.

Ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, đề nghị cần phải thành lập cơ quan chuyên trách về công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo mô hình vừa phân tán vừa tập trung. Việc này để chủ động nắm bắt nguồn gốc, dòng tài sản thu nhập bất hợp pháp.

ĐẶNG TRUNG