Ngày 7-8, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 và giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Cắt giảm gần 3.300 người trong đơn vị sự nghiệp - ảnh 1
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hoàng Ba báo cáo tổng kết CCHC TP giai đoạn 2011-2020, phương hướng giai đoạn 2021-2030. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tổng kết CCHC TP giai đoạn 2011-2020, phương hướng giai đoạn 2021-2030, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hoàng Ba cho biết, trong suốt giai đoạn 2011-2020, hàng năm TP đều tổ chức khảo sát để đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đố với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Từ năm 2015 đến năm 2019, TP đã khảo sát 54.830 phiếu, tỉ lệ hài lòng của người dân tăng dần qua các năm, năm 2015 đạt 79,36%, năm 2017 đạt 79,88%, năm 2019 đạt 87,33%.

Kết quả thực hiện các nội dung theo chương trình tổng thể, về cải cách TTHC, từ năm 2015 đến ngày 31-3-2020, TP đã tiến hành rà soát, đánh giá 203 TTHC thuộc 14 lĩnh vực.

Trong đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 28 văn bản quy pháp pháp luật và 78 TTHC có liên quan ở các lĩnh vực Công thương, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Nội vụ, TN&MT, Tư pháp, Y tế, VH-TT&DL, đạt tỉ lệ cắt giảm trung bình là 16,59%, và tổng số tiền tiết kiệm đucợ khoảng 3,5 tỉ đồng.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, TP sắp xếp, kiện toàn giảm còn 32 phòng chuyên môn thuộc 17 sở, ngành, 5 phòng thuộc chi cục; giảm 53 đơn vị sự nghiệp, 33 điểm trường tiểu học và mầm non, 9 chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện; Hoàn thành sắp xếp, kiện toàn 138 ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành xuống còn 64 ban chỉ đạo và 29 hội đồng.

Về biên chế công chức, tính đến tháng 5-2020 đã thực hiện tinh giản và cắt giảm biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính là 211/213 biên chế, giảm 9,9% so với biên chế giao năm 2015, đạt 99,06% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021.

Về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, từ khi thực hiện đến tháng 5-2020, TP đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế 345 trường hợp viên chức, thực hiện cắt giảm 2.950 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, lũy kế tỉ lệ (tổng của tỉnh giản và cắt giảm) theo lộ trình đề ra là 3.295/2.313 người, giảm 14,24% so với biên chế giao năm 2015, đạt 142,45% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021.

Cần Thơ: Cắt giảm gần 3.300 người trong đơn vị sự nghiệp - ảnh 2
Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể CCHC TP Cần Thơ ngày 7-8. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Ba, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: chỉ số hài lòng về sự phục vụ của người dân TP tuy đạt theo yêu cầu Chương trình tổng thể (trên 80%) nhưng so với các tỉnh, thành khác thì Cần Thơ còn thuộc nhóm có chỉ số thấp.

Chỉ số CCHC các năm trước đây của TP thường trong top 10 nhưng năm 2019 giảm sâu về thứ hạng (xếp thứ 29, giảm 13 bậc so với năm 2018), cho thấy các ngành các cấp có biểu hiện chủ quan, lơ là trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Điều này nếu diễn biến tiếp tục sẽ ảnh hưởng lớn đến tính hấp dẫn của môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn TP…

Bộ máy hành chính các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP chưa thực sự tinh gọn ở cấp sở, ngành, UBND cấp huyện.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC) chưa đồng đều, một bộ phận CBCC-VC năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết còn yếu, chưa xác định rõ trách nhiệm của từng CBCC-VC trong thực thi công vụ…