UBND TP Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc đối với giấy tờ, văn bản.

Cần Thơ chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao chứng thực - ảnh 1
Việc lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực tạo áp lực quá tải cho công chức tư pháp. Trong ảnh: Công chức phường An Hội, quận Ninh Kiều giải quyết công việc cho người dân. Ảnh: NN

Theo chỉ thị, khoản 1, Điều 6, Nghị định 23/2015 quy định:  “trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác định tính chính xác của bản sao so với bản chính”.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân và thực tế công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn TP, nhận thấy số lượng bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc (gọi tắt là bản sao có chứng thực) được UBND các cấp thực hiện tăng hàng năm.

Vẫn còn tình trạng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ đó, dẫn đến tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực vượt quá sự cần thiết. Vấn đề này gây phiền hà, tốn kém cho người dân, lãng phí cho xã hội và tạo nên áp lực quá tải cho công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, cá nhân trực thuộc khi tiếp nhận những hồ sơ có yêu cầu nộp bản sao các loại giấy tờ thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tự đối chiếu với bản chính để sử dụng.

Không được yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có quy định phải nộp bản sao có chứng thực.

Đồng thời chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực trái với quy định tại Điều 6 Nghị định 23/2015. Xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc yêu cầu nộp bản sao có chứng thực.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đào tạo trong tiếp nhận hồ sơ nhập học, không được yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy khai sinh và các loại giấy tờ khác. Không được quy định thời hạn có giá trị của bản sao có chứng thực.

Sở LĐ,TB&XH khuyến khích áp dụng Điều 6, Nghị định 23/2015 đối với các tổ chức sử dụng lao động ngoài công lập nhằm giảm yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ xin việc làm.

Văn phòng UBND TP tăng cường kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. Trường hợp phát hiện công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu nộp bản sao có chứng thực thì đề xuất xử lý nghiêm theo quy định.