Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ngày 1-6, tân Chủ tịch và các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới đã ra mắt Đại hội.

Theo đó ông Nguyễn Ngọc Tâm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024.

Cần Thơ có tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - ảnh 1
Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1978, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Thới Lai. Ông vào Đảng năm 2001, trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện khí hoá, cao cấp chính trị. 

Các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông bà: Nguyễn Thúy Hằng, Đinh Trung Trực, Tống Văn Nhịn.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương, ghi nhận về những kết quả nổi bật, sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy với công việc, bám sát phong trào, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là của 630 Ban công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của TP.

Bên cạnh đó, ông Mẫn cũng cho rằng còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật chậm đổi mới. Một số nơi trách nhiệm giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc chưa kịp thời. Công tác Mặt trận tuy đã đổi mới nhưng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới và sự thay đổi, biến động của tình hình xã hội. Một số nơi cán bộ Mặt trận còn yếu cả về lý luận, thực tiễn và tinh thần trách nhiệm. Có một số cán bộ mắc sai phạm dẫn đến phải kỷ luật, đây là việc rất đáng tiếc cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong nhiệm kỳ tới. 

Cần Thơ có tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - ảnh 2
86 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2014 ra mắt Đại hội.

Cấp ủy Đảng, chính quyền có lúc, có nơi chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong hệ thống chính trị. Có lúc, có nơi, Mặt trận cũng chưa thể hiện được vai trò, bản lĩnh, chính kiến của mình nhất là công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Qua đó, ông Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của người dân TP. Nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Cạnh đó, đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại kiều bào, không chỉ dừng lại ở các hoạt động thăm hỏi mà phải thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình...

“Cán bộ Mặt trận phải nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác Dân vận, Mặt trận; coi trọng kỷ luật, kỷ cương, tính tiên phong, gương mẫu, lấy chất lượng công việc là cơ sở đánh giá cán bộ; đấu tranh với các trường hợp nói nhiều, làm ít, chậm trễ công việc”  ông Mẫn nhấn mạnh.