Hiện Sở đang triển khai lấy ý kiến đóng góp cho phương án này. Sở Tài chính cũng đề nghị UBND quận, huyện tổ chức lấy ý kiến người dân, sau đó tổng hợp báo cáo UBND TP để trình HĐND TP xem xét, quyết định vào kỳ họp gần nhất.

Theo phương án thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô do Sở Tài chính TP Cần Thơ đề xuất, mức thu với xe dưới 100 phân khối là 50.000 đồng/xe/năm; xe trên 100 phân khối là 100.000 đồng/xe/năm.

GIA TUỆ