Chiều 25-9, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIV họp phiên bế mạc và thông qua nghị quyết với các nội dung mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2025.

20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Địa phương sẽ là trung tâm về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao…

Nghị quyết cũng nêu ra 20 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh. Trong đó, đáng chú ý như tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2020-2025 bình quân đạt 7,5%-8%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145-160 triệu đồng (tương đương 6.200-6.800 USD). Tỉ lệ đô thị hóa đạt 76%.

Đến năm 2025, đạt 17 bác sĩ/vạn dân, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%-85%. Hằng năm, tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, phát triển 7.000 đảng viên...

Ông Lê Quang Mạnh đắc cử bí thư Thành ủy Cần Thơ

Theo kết quả nhân sự được công bố tại đại hội ngày 25-9, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Hai phó bí thư Thành ủy là ông Phạm Văn Hiểu và ông Trần Việt Trường.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được bầu gồm 11 người, ông Lê Văn Thành giữ chức chủ nhiệm ủy ban này. 

Về quan điểm, phương hướng phát triển TP có tám nội dung. Trong đó, Đảng bộ TP có trách nhiệm lãnh đạo sự phát triển toàn diện của TP, chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về các quyết định; phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo của mình. Khơi dậy khát vọng của nhân dân TP, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường, truyền thống văn hóa tốt đẹp của TP Cần Thơ, xây dựng và phát triển TP nhanh, bền vững.

Nghị quyết nêu ra tám nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Cụ thể như đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế tri thức, trọng tâm là kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Cần Thơ sẽ huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Cần Thơ sẽ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại - ảnh 1
Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tại đại hội. Ảnh: CQ

Ba khâu đột phá

Để thực hiện các mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trên, đại hội xác định ba khâu đột phá.

Thứ nhất là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế…

Hai là huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, là cơ sở để TP phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng và đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Ba là đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, xây dựng TP thông minh, tăng trưởng xanh.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy An Giang

Theo kết quả nhân sự được công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 25-9, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đã tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Hai phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm chín thành viên, trong đó ông Võ Minh Hoàng giữ chức vụ chủ nhiệm.