UBND TP Cần Thơ có văn bản gửi Thường trực Thành ủy báo cáo bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc để tiếp nhận công chức từ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐ).

Cần Thơ tiếp nhận 9 nhân sự từ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - ảnh 1
Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Theo đó, UBND TP đã ban hành quyết định giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

Bổ sung sáu biên chế công chức trong cơ quan hành chính tại Văn phòng HĐND TP (một biên chế), Văn phòng UBND TP (hai biên chế), Sở Công Thương (một biên chế), Sở Kế hoạch và Đầu tư (một biên chế), Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ (một biên chế).

Đồng thời tiếp nhận ba người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tại Trường CĐ nghề Cần Thơ, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và BV Ung bướu TP Cần Thơ trực thuộc Sở Y tế.

Còn theo ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ thì có 11 người từ BCĐ Tây Nam bộ được phân về Cần Thơ, trong đó có hai người thuộc biên chế của trung ương nên không liệt kê vào.

Như đã đưa tin, trước đó Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 104-QĐ/TW ngày 28-11-2017 về việc dừng hoạt động BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Theo đó, ba BCĐ này sẽ dừng hoạt động từ ngày 31-3-2018. Về nhân sự ở BCĐ Tây Nam bộ (hơn 60 nhân sự), Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ làm việc với các bộ, ngành, các địa phương ở ĐBSCL có định hướng sắp xếp lại cán bộ.

Về tài sản, nhà cửa đất đai của BCĐ Tây Nam bộ thì Văn phòng Chính phủ và UBND TP Cần Thơ cùng các bộ, ngành chủ trì và trình Thủ tướng để có hướng xử lý. Vừa qua TP Cần Thơ đã xin ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về việc dùng trụ sở của BCĐ Tây Nam bộ làm trụ sở hành chính cho UBND quận Cái Răng.