Sáng nay (27-9), Hội Nghề cá Việt Nam đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng trên về việc khắc phục sự cố do Formosa gây ra.

Theo Hội Nghề cá Việt Nam, việc các bộ công bố vùng biển tầng đáy chưa an toàn còn chung chung và mâu thuẫn dẫn tới khó khăn trong việc thực hiện. Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị (Tổng cục Thủy sản) Bộ NN&PTNT xây dựng bản đồ ven biển bốn tỉnh miền Trung chưa được phép khai thác cá tầng đáy.

Cụ thể, bản đồ cần xác định rõ diện tích vùng biển, vĩ độ, kinh độ và đường biên của vùng biển không an toàn để ngư dân khi khai thác cá tầng đáy có thể nhận biết và không khai thác cá ở những vùng biển này. Đồng thời, Bộ NN&PTNT cần có biện pháp kiểm soát các tàu đánh cá của bốn tỉnh miền Trung và các tỉnh khác vào vùng biển cấm để đánh bắt thủy sản tầng đáy và theo dõi các tàu này về bờ bán cá tại bất cứ cảng nào trên lãnh thổ Việt Nam để ngăn chặn.

Xây dựng tờ rơi nhận biết cá biển tầng đáy phát cho người tiêu dùng, cửa hàng ăn, phân biệt dễ dàng và chính xác loại thủy sản nào ở tầng đáy. Đề nghị Tổng cục Thủy sản xây dựng tên loài cá ở tầng đáy, bao gồm cả tên phổ thông và địa phương, tên khoa học, kèm theo hình ảnh của các loài thủy sản sống ở tầng đáy phát cho người tiêu dùng và những người quan tâm.

Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị giao nhiệm vụ kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản miền Trung cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và thủy sản và các cơ quan ngành dọc của Cục tại các địa phương dựa trên Luật An toàn thực phẩm. Quản lý an toàn  thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh.

Ngoài ra Hội Nghề cá Việt Nam cũng cho rằng Bộ Y tế tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho từng lô hàng thủy sản do các tàu đánh cá thuộc bốn tỉnh miền Trung đánh bắt là không hợp lý. Cụ thể điều này không đúng với phân công nêu tại Điều 62, 63 của Luật An toàn thực phẩm.

"Cần kiểm soát cá tầng đáy do các tàu vào bờ bốc dỡ không nên chỉ giới hạn là cá và phạm vi các cảng thuộc bốn tỉnh miền Trung mà cần phải xác định là thủy sản tầng đáy (cá, giáp xác, nhuyễn thể) khai thác tại các vùng biển cấm khai thác được cập bến các cảng bốc dỡ tại tất cả các tỉnh trong lãnh thổ Việt Nam" - Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định.