Cần xây dựng Luật Ngôn ngữ
(PLO) - Sáng 23-8, Viện Ngôn ngữ học, thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: Ngôn ngữ học VN 30 năm đổi mới và phát triển.

Báo cáo tại Hội thảo, GS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học cho biết, trong 30 năm qua, ngôn ngữ học VN đã nhanh chóng hòa nhập với các trào lưu, lý thuyết hiện đại của thế giới và đạt được những thành tựu cả về lý thuyết và thực tiễn.

Đặc biệt, trong sứ mạng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học đã có nhiều cuốn từ điển, cả đơn ngữ và song ngữ có uy tín. Vấn đề chuẩn hóa ngôn ngữ đang trở thành vấn đề thời sự của Ngôn ngữ học VN và được xã hội quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng Luật Ngôn ngữ.

Cần xây dựng Luật Ngôn ngữ - ảnh 1
 Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, GS Nguyễn Văn Hiệp cho rằng: cần phải xây dựng Luật Ngôn ngữ tại VN - Ảnh Chân Luận

GS Hiệp cho hay, Viện Ngôn ngữ học đã có một chương trình nghiên cứu, cung cấp những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để Nhà nước có những chính sách đúng đắn về ngôn ngữ, để chuẩn bị cho việc xây dựng Luật Ngôn ngữ ở VN. Trong quá trình xây dựng Hiến pháp 2013, một số chuyên gia của Viện Ngôn ngữ học đã được mời vào Ban Biên tập và Hiến pháp 2013 đã khẳng định: “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”.

Hội thảo Ngôn ngữ học quốc tế lần thứ 2 năm 2015 thu hút hơn 400 đại biểu,  với 277 bản báo cáo toàn văn từ các tác giả trong nước và nước ngoài, trong đó có 39 học giả đến từ Hoa Kỳ, Australia, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia…

CHÂN LUẬN