(PL)- Chính phủ vừa ban hành nghị định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-9.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Các hành vi được coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bị xử phạt theo nghị định này bao gồm: Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ hàng hóa; thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; kìm hãm không cho hoặc loại bỏ doanh nghiệp (DN) khác tham gia thị trường; thông đồng thắng đấu thầu.

Ngoài ra, lạm dụng vị trí độc quyền, cung ứng dịch vụ dưới giá thành, áp đặt giá bán/mua; gièm pha DN khác, xâm phạm bí mật kinh doanh, gây rối hoạt động kinh doanh của DN khác… cũng bị xử phạt theo quy định này.

Đ.LIÊN