Nhiều vướng mắc đã phát sinh do một số nơi buộc dân làm lại bản vẽ nhà đất, gây tốn kém và mất thời gian.

Các trường hợp phải làm lại bản vẽ đa phần rơi vào giấy hồng cấp theo Nghị định 60/1994. Ông Trần Quang Duy, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hóc Môn, cho biết: “Những bản vẽ nào đã thể hiện rõ vị trí thửa đất và vị trí tọa độ, ranh giới đất thì được chấp nhận, không cần phải làm lại. Nhưng những bản vẽ chỉ dựa trên sơ đồ nền mà không có đầy đủ các yếu tố trên thì phải vẽ lại. Đây chính là lý do mà các hồ sơ có giấy hồng cấp theo Nghị định 60 đều phải làm lại bản vẽ mới”.

Riêng quận 5 cố gắng giảm thiểu sự xáo trộn cho dân. Bà Nguyễn Thị Phấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5, cho biết: “Căn cứ theo Văn bản 6414 ngày 7-12-2009 của UBND TP.HCM, đối với những hồ sơ có giấy chứng nhận cũ, đã được UBND phường xác nhận, nếu đủ điều kiện được cấp giấy thì chúng tôi căn cứ vào giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ để thể hiện trên giấy chứng nhận mới. Thông tin nào thiếu thì để trống chứ chúng tôi không yêu cầu người dân nộp bản vẽ mới”.

“Có thể nhiều quận, huyện chưa nắm rõ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường nên mới bắt dân làm lại bản vẽ” - ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường và Đăng ký nhà đất TP.HCM, lưu ý. Công văn số 8980 ngày 9-12-2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM hướng dẫn: Đối với những giấy chứng nhận cũ, khi cấp đổi giấy mới thì căn cứ theo những thông tin cũ mà thể hiện, không bắt người dân làm lại bản vẽ. Chỉ có những hồ sơ cấp giấy lần đầu mới phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Nghị định 88.

Liên quan đến nơi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận, Nghị định 88 quy định người dân nộp hồ sơ tại UBND cấp quận. Các quận 4, Tân Phú... thực hiện đúng quy định này. Bà Lâm Lệ Khanh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4, nói: “Trước đây, dân nộp hồ sơ tại phường. Sau khi được phường xác nhận xong thì dân nộp hồ sơ lên quận và nhận kết quả tại quận. Kể từ ngày 10-12, chúng tôi nhận hồ sơ tại quận và sẽ chủ động chuyển xuống phường xác nhận. Sau đó, quận sẽ giao giấy chứng nhận cho dân”.

Tuy nhiên, ở quận 2, huyện Hóc Môn... người dân vẫn tiếp tục nộp hồ sơ theo quy trình liên thông một cửa tại phường, xã như trước đây. Sau khi xác nhận hồ sơ, phường sẽ chuyển lên quận. Đến khi ra giấy chứng nhận, quận sẽ chuyển giấy về UBND phường để nơi này trả kết quả cho dân.

ÁI PHƯƠNG - LINH GIANG