Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm: đơn xin cấp giấy phép xây dựng, bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất, bản vẽ thiết kế và sơ đồ hệ thống điện, nước, thoát nước... Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải giải thích, hướng dẫn cho người dân xin cấp phép để bổ sung hồ sơ.

H.VÂN