- chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM cho biết vào ngày 9-10.

Theo đơn vị này, nhà thầu đã tập trung lực lượng, thiết bị máy móc và ngày đêm thi công để sớm thông xe cầu Kiệu. Tuy vậy, một hộ dân thuộc diện giải tỏa đã ngăn cản đơn vị thi công do chưa có sự thống nhất trong phương án bồi thường, hỗ trợ. Cùng đó, chủ căn nhà 31-33 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận đã phản ứng việc đường Phan Đình Phùng được nâng cao hơn nền nhà của họ. Địa phương đã nhiều lần vận động nhưng các hộ dân trên vẫn cản trở thi công.

Do vậy chủ đầu tư có văn bản kiến nghị UBND TP chỉ đạo địa phương quyết liệt hơn trong việc bồi thường, giải tỏa và vận động người dân không tiếp tục ngăn cản thi công để sớm hoàn thành cầu Kiệu.

M.PHONG