Hiện cây cầu này đang xuất hiện nhiều rỉ vàng tại chân trụ, một số thanh treo, lan can tay vịn bằng thép, một số chi tiết thép của cụm neo, mỡ bôi chống rỉ cáp treo bị khô. Ngoài ra mặt cầu bằng thanh gỗ đã bị mục nhiều.

Cầu treo sông Hiếu dài 104 m, rộng 2,5 m, lưu lượng người qua cầu đông. Cầu xây dựng từ năm 1994, sau một thời gian sử dụng đã được sửa chữa tổng thể vào năm 2010.

VIẾT LONG