Theo ông Tân, trước đây để phục vụ việc thi công dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Thảo cầm viên Sài Gòn đã phải tạm dời nhiều chuồng thú gần bờ kênh đến vị trí khác. Thế nhưng từ lúc thi công xong đến nay, các đơn vị liên quan vẫn chưa hoàn trả mặt bằng dù công ty đã nhiều lần có văn bản đề nghị.

TRUNG THANH