(PL)- Ngày 29-11, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết vừa có văn bản yêu cầu các cục Quản lý đường bộ chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện.

Theo đó, khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện phải có quyết định, kế hoạch hay quyết định phân công. Chi cục Quản lý đường bộ chỉ được ban hành văn bản đề nghị với các thanh tra sở GTVT, phòng CSGT, phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và công an cấp huyện. Việc ban hành văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, sở GTVT và công an tỉnh do cục Quản lý đường bộ thực hiện.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua các cục Quản lý đường bộ đã làm tốt công tác, nhiều phương tiện đã tự giác cắt bỏ phần thành thùng cơi nới góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm phương tiện quá tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số trường hợp chưa kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng địa phương để nhận được sự phối hợp, trợ giúp khi cần thiết. Hoặc khi đi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chức năng không mang theo hoặc mang chưa đầy đủ quyết định, kế hoạch, thẻ công chức thanh tra, gửi văn bản vượt cấp (chi cục lại gửi văn bản cho UBND cấp tỉnh).

VIẾT LONG