Chân dung 6 giám đốc công an tỉnh vừa được Bộ Công an bổ nhiệm

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Từ đầu tháng 3-2019 đến nay, Bộ Công an đã bổ nhiệm sáu Giám đốc Công an các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định và Vĩnh Phúc.