(PL)- Ngày 1-8, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) đã có công văn khẩn cấp gửi các sở GD&ĐT về những nội dung liên quan đến công tác chấm thi phúc khảo và thay đổi nguyện vọng của thí sinh.

Cụ thể, Vụ Giáo dục đại học đã gửi công văn tới các sở GD&ĐT để triển khai thực hiện gấp ba nội dung.

Thứ nhất, đề nghị các sở khẩn trương hoàn thành việc chấm phúc khảo và thông báo ngay cho thí sinh biết kết quả phúc khảo để thí sinh kịp thời điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Thứ hai, các sở tập hợp thông tin thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng, báo cáo bộ để kịp thời giải quyết.

Thứ ba, các sở tiếp tục cập nhật chính xác lên hệ thống phiếu điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh, tuyệt đối không để sơ sót. Tất cả  công việc trên cần kết thúc trước 17 giờ ngày 2-8.

Tính đến 17 giờ ngày 31-7, cả nước đã có 288.300 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm hơn 44% tổng số em đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019.

PX