Theo đó, TP chấp thuận chủ trương cho giám đốc Sở Giao thông Vận tải được chỉ định Công ty Freyssinet Việt Nam thực hiện gói thầu. Chi phí sửa chữa công trình do ngân sách TP tạm ứng.

Sở GTVT có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư (Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1) phối hợp các cơ quan hữu quan lập thủ tục buộc nhà thầu China State Construction Engineering Corporation phải bồi thường chi phí để hoàn trả cho ngân sách.

T.MẠNH