Chiều 28-5 Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tóm tắt trước Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.  

Chi tiêu sai chế độ vẫn còn, phải thu hồi hàng trăm tỉ - ảnh 1
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo quyết toán ngân sách 2018 của Chính phủ thừa nhận: tình trạng chi sai chế độ vẫn còn. Ảnh: QH

Theo đó, Tổng số thu trên 1,3 triệu tỉ đồng, tăng 8,5%, ở mức trên 112.462 tỉ đồng, chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô. Tháng 5-2019, Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội để phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2018.

Tổng số chi trên 1,5 triệu tỉ đồng, bội chi -204.000 tỉ đồng, tương đương 3,7% GDP. Trong đó, quyết toán trên 1,4 tỉ đồng, bằng 94,2% so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán, hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN.

Quyết toán chi NSTW là trên 572.000 tỉ đồng, thấp hơn 4,8% so với dự toán. Quyết toán chi NSĐP là trên 862.000 tỉ đồng, thấp hơn 6,4% với dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển dự toán trên 401.000 tỉ đồng, quyết toán trên 393.000 tỉ đồng; chi trả nợ lãi trên 112.000 tỉ đồng, quyết toán trên 106.000 tỉ đồng. Chi phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý hành chính: dự toán trên 974.000 tỉ đồng và quyết toán trên 974.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Dũng nói nhiệm vụ chi NSNN năm 2018 đã được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp… Công tác quản lý, kiểm soát NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Dũng thừa nhận, tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, KTNN đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỉ đồng, Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản chi không đúng định mức quy định, từ chối thanh toán 96 tỉ đồng. Cạnh đó, việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn chậm so với quy định.

Sau khi trình bày những vấn đề khác như: bội chi và bù đắp bội chi, việc thực hiện các kiến nghị của KTNN, Bộ trưởng Dũng thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2018 như đề cập trên.

Cả Tổng KTNN Hồ Đức Phớc và Chủ nhiệm UB Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải khi trình bài báo cáo kiểm toán và báo cáo thẩm tra quyết toán NSNN của Chính phủ đều chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm và vi phạm.

Hai cơ quan trực thuộc Quốc hội đều yêu cầu Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua trong thu, chi ngân sách.

Chẳng hạn UB Tài chính- Ngân sách đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2017. Đồng thời không để tình trạng thiếu báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội xảy ra ở các năm sau.

Còn KTNN thì đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương địa phương được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN. Trong đó kiến nghị xử lý tài chính của KTNN đối với niên độ ngân sách 2018 là gần 82.000 tỉ đồng.

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở
Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở
(PLO)- Thủ tướng báo cáo và đề xuất Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, lùi việc tăng lương cơ sở, chuyển đổi phương thức đầu tư với các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam...