Ngày 30-6, UBND TP Đà Nẵng cho biết TP vừa ký thỏa thuận thực hiện dự án Phát triển Đà Nẵng - TP môi trường với tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ).

Dự án do chính phủ Đức tài trợ thông qua GTZ thực hiện với số tiền lên đến 1,5 triệu euro. Ngoài ra, dự án còn được sự hỗ trợ của các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực môi trường, quy hoạch đô thị (sẽ phục vụ dài hạn tại Đà Nẵng). Đây là cơ sở giúp Đà Nẵng từng bước triển khai chương trình nâng cao năng lực trong các lĩnh vực lập kế hoạch môi trường, giao thông đô thị… để trở thành một TP thân thiện với môi trường.

LÊ PHI