Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của kinh tế Việt Nam, góp phần xây dựng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như trên tại Diễn đàn thường niên doanh nghiệp (DN) Việt Nam - VBF 2016, ngày 5-12.

Theo Thủ tướng, trong số 600.000 DN đăng ký hiện nay, có nhiều công ty tư nhân, công ty cổ phần lớn trên thị trường trong nước và quốc tế. Thủ tướng cũng đặc biệt quan tâm đến hơn 3,5 triệu hộ kinh doanh cá thể và coi đây là lực lượng kinh tế quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường DN vào năm 2020.

Nhìn nhận tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ nói: “Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường, chính sách pháp luật, cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo mọi điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ”.

Chính phủ sẽ nỗ lực hành động vì doanh nghiệp - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực hành động để DN Việt Nam vươn xa toàn cầu. Ảnh: C.LUẬN

Dẫn ra các chỉ số về môi trường đầu tư của Việt Nam hiện còn thấp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam còn nhiều việc phải làm để cải thiện thứ hạng của mình trong môi trường đầu tư kinh doanh.

“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng DN Việt Nam chủ động, tích cực tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu kinh tế, thông qua đa dạng hóa các loại hình đầu tư. Trong đó chú trọng hợp tác công-tư, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nâng cao khả năng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng khi nghe phản hồi từ DN phải có biện pháp xử lý giải quyết đúng mức kịp thời, không phải nghe để biết rồi để đó. Theo Thủ tướng, cái chính là Nhà nước được gì, DN được gì, nhân dân và người lao động được gì. Ba câu hỏi này đặt ra để làm chính sách tốt hơn. “Trước hết là cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trên tinh thần đó Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hành động để DN Việt Nam vươn xa toàn cầu” - Thủ tướng nhấn mạnh.