Cụ thể, tỉnh Hà Tĩnh được xuất cấp 3.525,885 tấn gạo, tỉnh Sơn La được xuất cấp 72 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho người dân bị hậu quả từ cơn bão số 10 và mưa lũ năm 2017.

Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.