Chính phủ yêu cầu Gia Lai thanh tra Sở Y tế
(PLO)-Ngày 29-6, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Gia Lai.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thanh tra trong vòng 6 năm, từ năm 2010-2016; báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-10-2017. Đồng thời yêu cầu tỉnh Gia Lai chấm dứt tình trạng đấu thầu thuốc chữa bệnh theo hình thức trọn gói, đảm bảo việc đấu thầu thuốc theo đúng thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Trước đó, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc tại sở Y tế Gia Lai, theo văn bản chỉ đạo số 2815 (ngày 24-3), tuy vậy Thủ tướng Chính phủ đã không chấp nhận bản giải trình.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Kiểm toán Nhà nước phát hiện sai phạm 67 tỉ đồng tại Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong đó có việc kê khống các gói mua sắm trang thiết bị y tế chênh lệch hơn 56,7 tỉ đồng. Đồng thời, sở này đã tham mưu sai dẫn đến UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo 01/TB-UBND (ngày 4-1-2013) làm thất thoát 10,7 tỉ đồng ngân sách.

 

PHƯƠNG NAM - ĐÌNH VĂN