Như vậy, đến 15 giờ ngày 5/5/2011, đã có 10 nhà giàn DK1, các tàu trực và đông đảo ngư dân ở vùng biển thuộc các Cụm nhà giàn Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử.

Chiến sĩ thực hiện quyền công dân trên biển

Thiếu tá Trương Văn Thủy, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/8 (Quế Đường A) chia sẻ, cán bộ chiến sĩ và ngư dân rất phấn khởi vì giữa biển khơi cách đất liền hơn 600 km mà vẫn được thực hiện quyền nghĩa vụ công dân. Trung tá Lê Văn Thu, Phó Chủ nhiệm chính trị Đoàn M71, Phó đoàn bầu cử   cho biết: Cán bộ chiến sĩ các nhà giàn Cụm Ba Kè đã bỏ phiếu xong, tàu HQ935 sẽ chở tổ bầu cử đến Cụm Quế Đường và hợp thành một đoàn. Tranh thủ sóng yên biển lặng, đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến  nhà giàn DK1/15 (Phúc Nguyên) và 3 nhà giàn DK1/12, DK1/14/ DK1/11 thuộc Cụm Tư Chính để bầu cử cho quân, dân ở đây. Số cử tri ở vùng biển này là hơn 400 người.

Nói về tiến độ và tinh thần bầu cử sôi nổi ở các nhà giàn DK1, Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Khung quản lý tiểu đoàn DK1 cho biết: Do đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền luật bầu cử và ý thức trách nhiệm của cử tri ngay từ trong bờ, nên công việc khá thuận lợi. Cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 luôn ý thức sâu sắc được bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vừa là nghĩa vụ công dân, vừa thể hiện tình yêu với Tổ quốc mình.

Theo Mai Thắng (VOV)